Utlysing av plassar i barnehage og skulefritidsordning

Nye Beito barnehage | Fotograf: Avisa Valdres
fotograf Avisa Valdres

Kommunen har ledige plassar i kommunale barnehagar og i skulefritidsordninga (SFO) ved skulane frå 15. august.

Søknadsfrist er 1. mars.

BARNEHAGEPLASSAR OG SFO 2012/12

TINGVANG BARNEHAGE - ROGNE BARNEHAGE - BEITO BARNEHAGE
Alle barnehagane har opningstid frå kl. 7.30 - 16.30
Tilbod om:  2, 3, 4 og 5 dagar for barn frå 1 - 5 år.
På 2-, 3- og 4-dagars-tilbod  kan det søkjast om fleire alternative kombinasjonar av dagar.

Søknadsskjema får du i barnehagane, på skulekontoret eller kan lastast ned frå lenkja under.

Barn som har fast plass, treng ikkje søkje for å halde på plassen dei har. Dersom det er ynskje om endra tilbod, må ny søknad sendast inn. Søknader som kjem etter fristen, får prioritet etter dei søknadene som kjem innan fristen.

Nærare opplysningar om dei kommunale barnehagetilboda får du i den einskilde barnehage eller på kontoret for skule og barnehage,  telf. 61 35 25 55/56

PRIVAT BARNEHAGE - HEGGEBØ BARNEHAGE
5 dagar i veka.
OPNINGSTID:  Kl. 7.30 - 16.30
Ta kontakt med barnehagen,  tlf. 61 34 01 80

SFO
Informasjon og søknadsskjema for SFO:  Ta kontakt med rektor ved kvar skule. Søknadsskjema kan og lastast ned frå lenkja under.

SØKNADSFRIST:   1. MARS  2012

Aktuelle lenker - barnehage:
Aktuelle lenker - barnehage:
Betalingssatsar Lov om barnehager
Planer Vedtekter
Aktuelle lenker - SFO:
Aktuelle lenker - SFO:
Betalingssatsar
Søknadsskjema
Vedtekter
Skule og barnehage - barnehagane i ØSK
Skule og barnehage - barnehagane i ØSK
BarnehagePlassar / alderTelefon
Beito barnehage36 / 1-5 år (mån - fre)61 34 12 30 Send e-post
Rogne barnehage40 / 1-5 år (mån - fre)61 35 26 13 Send e-post
Tingvang barnehage40 / 1-5 år (mån - fre)61 34 05 52 Send e-post
Privat barnehage
Privat barnehage
BarnehagePlassar/alderTelefon
Heggebø barnehage 18 / 1-5 år (mån-fre) 61 34 01 80 Send e-post
Skular i Øystre Slidre
Skular i Øystre Slidre
SkuleNamnTelefonE-post
...@oystre-slidre.kommune.no
Lidar skuleRektor
Kjersti Hedalen-Heggset
61 35 26 00 kjersti.hedalen.heggset@oystr...
Rogne skuleRektor
Marita Hovdenakk-Hagali
61 35 24 81 marita.hovdenakk-hagali@oystre-sli...
Øystre Slidre
ungdomsskule
Rektor
Siv Theodorsen
61 35 25 63 siv.theodorsen@oystr...
---
Beitostølen
helsesportsenter
Adm.lærar
Ragna Lid
61 34 08 03 bhss-sk@online.no
---
Øystre Slidre
kulturskule
Rektor
Kari Onstad
61 35 25 57 kari.onstad@oystr...
Sist endra 02.01.2013
   

Skriftstorleik

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Øystre Slidre kommune Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
Telefon
: 61 35 25 00

Faks
: 61 35 25 01
Org.nr.
: 961382068
Opningstid
: 8-16 (8-15 sumartid)

Samarbeid

Information

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon

Andre Valdreskommunar

Reise til/frå Øystre Slidre

Levert av ACOS AS