Beito barnehage

Visjon: "Vi bryr oss, tek vare på og er undervegs"

Beito barnehage Beito barnehage maurtue Beito barnehage barn i snø

Beito barnehage ligg i vakre omgivnader nær skogen og vatnet.

Vi har 42 plassar i barnehagen fordelt på Eventyrstien og Konglekroken. Vi tek imot barn mellom eitt og fem år. Vi har opent måndag til fredag frå 07.00-17.00.

Barnehagen er bygd i 2005, og har lyse og trivelege lokale med godt inneklima.

Vi kan tilby

  • Eit stabilt og godt kvalifisert personale
  • Minst ein turdag i veka - vi lager maten ute, over bål eller på stormkjøkken
  • Eigen gapahuk
  • Mykje uteleik
  • Dei minste barna søv ute i sovekrybber/vogner heile året
  • Brukarundersøkingar kvart andre år

Satsingsområdet for barnehageåret 2014/2015 er Barns trivsel - voksnes ansvar; omsorg og vener

Barna sine primære behov i barnehagen er: omsorg, tryggleik, respekt og å bli sett. Personalet har ansvar for å bidra til at barna får dekka desse grunnleggjande behova. Gjennom haldningsskapande arbeid og konkret handling, skal personalet, i samarbeid med heimane, skape eit trygt, inkluderende og stimulerande barnehagemiljø som skapar trivsel.

 

 

 

Adresse

Beito barnehage
Øyangsvegen 11
2952 Beito

Kontaktinformasjon Beito barnehage
Kontaktinformasjon Beito barnehage
Tittel funksjonNamnTelefon 
StyrarMarit Synnøve O. Østli61 34 12 30 Send e-post
Aktuelle lenker - barnehage:
Sist endra 18.08.2015
   

Skriftstorleik

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Øystre Slidre kommune Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
Telefon
: 61 35 25 00

Faks
: 61 35 25 01
Org.nr.
: 961382068
Opningstid
: 8-16 (8-15 sumartid)

Samarbeid

Information

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon

Andre Valdreskommunar

Reise til/frå Øystre Slidre

Levert av ACOS AS