Beito barnehage

Visjon: "Vi bryr oss, tek vare på og er undervegs"

Beito barnehage Beito barnehage maurtue Beito barnehage barn i snø

Beito barnehage ligg i vakre omgivnader nær skogen og vatnet.

Vi har 40 plassar i barnehagen fordelt på Eventyrstien og Konglekroken. Vi tek imot barn mellom eitt og fem år. Vi har opent måndag til fredag frå 07.15-16.45.

Barnehagen er bygd i 2005, og har lyse og trivelege lokale med godt inneklima.

Vi kan tilby

  • Eit stabilt og godt kvalifisert personale
  • Minst ein turdag i veka - vi lager maten ute, over bål eller på stormkjøkken
  • Eigen gapahuk
  • Mykje uteleik
  • Dei minste barna søv ute i sovekrybber/vogner heile året
  • Brukarundersøkingar kvart andre år

Satsingsområdet for barnehageåret 2013/2014 er Barns trivsel - voksnes ansvar.

Barna sine primære behov i barnehagen er: omsorg, tryggleik, respekt og å bli sett. Personalet har ansvar for å bidra til at barna får dekka desse grunnleggjande behova. Gjennom haldningsskapande arbeid og konkret handling, skal personalet, i samarbeid med heimane, skape eit trygt, inkluderende og stimulerande barnehagemiljø som skapar trivsel.

I tillegg er vi med på 2 ulike prosjekt:

Bulystprosjektet "Raud tråd". Konkrete mål for dette prosjektet er at barna skal få kjennskap til Valdres gjennom lokal litteratur, songar og vers.

Forskningsprosjektet frå Høgskulen i Hedmark (SEPU), om "Barns trivsel i barnehagen". 

Adresse

Beito barnehage
Øyangsvegen 11
2952 Beito

Kontaktinformasjon Beito barnehage
Kontaktinformasjon Beito barnehage
Tittel funksjonNamnTelefon 
StyrarMarit Synnøve O. Østli61 34 12 30 Send e-post
Aktuelle lenker - barnehage:
Aktuelle lenker - barnehage:
Betalingssatsar Lov om barnehager
Planer Vedtekter
Sist endra 16.09.2014
   

Skriftstorleik

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Øystre Slidre kommune Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
Telefon
: 61 35 25 00

Faks
: 61 35 25 01
Org.nr.
: 961382068
Opningstid
: 8-16 (8-15 sumartid)

Samarbeid

Information

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon

Andre Valdreskommunar

Reise til/frå Øystre Slidre

Levert av ACOS AS