Kva er Den kulturelle skulesekken?

Den kulturelle skulesekken er eit samarbeidsprosjekt mellom sektor for kultur, utvikling og næring og sektor for skule og barnehage. Målet er at alle elevane i grunnskulen skal sikrast gode, spennande og varierte kulturopplevingar i skuletida.

Den kulturelle skulesekken i Oppland er etablert som ein permanent ordning. I tillegg til varierte kulturopplevingar er det óg eit mål at elevane skal utfordre sine eigne skapande krefter i samsvar med intensjonane i Lærerplanen.

Den kulturelle skulesekken vart introdusert som eit nasjonalt tiltak i 2001 og er eit samarbeid mellom Kultur- og kyrkjedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet. Frå og med 2003 har skulesekken i hovudsak blitt finansiert gjennom spelemidlar.

Sist endra 30.08.2011
Publisert 20.06.2011
Utosafari

Programmet for den kulturelle skulesekken for hausten 2011 er no klart. Skuleelevar og barnehagebarn får møte alt frå syngande kulturskulelærarar, ein ekte smed, ein standupforfattar, dansande teddybjørnar, minimusikarar og smykker frå heile verda!

   

Skriftstorleik

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Øystre Slidre kommune Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
Telefon
: 61 35 25 00

Faks
: 61 35 25 01
Org.nr.
: 961382068
Opningstid
: 8-16 (8-15 sumartid)

Samarbeid

Information

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon

Andre Valdreskommunar

Reise til/frå Øystre Slidre

Levert av ACOS AS