Ledige stillingar i Øystre Slidre kommune

Kommunevåpen Øystre Slidre
Kommunevåpen ØSK

Her ser du oversikt over ledige stillingar i Øystre Slidre kommune.

Kommunen har opna for å ta imot søknader på stilling via Internett. På denne måten vil søkjarar kunne sende søknad når det evt. måtte passe (døgnopen forvalting). Vi håper flest mogeleg nytter seg av denne tenesta. Du kan også sende søknader i vanlig post til Øystre Slidre kommune, 2940 Heggenes.

Nettløysinga er ei påloggingsteneste.


Øystre Slidre kommune lyser ut sumarjobbar for ungdom i alderen 16-18 år i perioden 29.juni-7.august.  P.g.a. ferieavvikling kan stillingane delast av fleire ungdommar.

Sumarjobben omfattar div. arbeidsoppgåver, primert drift av kiosk- og friluftsanlegg på Furustrand, vaktmeisteroppgåver m.m. Me ser etter sjølvstendige ungdommar. Det vil vera ein fordel om du har førarkort for traktor. Spørsmål kring stillingane kan rettast til ungdomskonsulent Øystein Skattebu på tlf 412 22 840.

IKT Valdres har behov for en IKT-tekniker i 100% fast stilling som kan reise rundt til våre kunder for å utføre "på stedet" support. En god del reising må påregnes. 

IKT Valdres ønsker å styrke sin brukerstøtte og søker etter en person i 100% fast stilling som skal jobbe med 2. linje support. 

I samband med ferieavvikling sumaren 2015 er det behov for vikar ved:

  • Sjukeheimen; i pleie
  • Heimebaserte tenester; heimehjelp og heimesjukepleia
  • Miljøtenesta. Tilrettelagt bustad
  • Legekontoret; hjelpepersonell 
   

Skriftstorleik

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Øystre Slidre kommune Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
Telefon
: 61 35 25 00

Faks
: 61 35 25 01
Org.nr.
: 961382068
Opningstid
: 8-16 (8-15 sumartid)

Samarbeid

Information

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon

Andre Valdreskommunar

Reise til/frå Øystre Slidre

Levert av ACOS AS