Ledige stillingar i Øystre Slidre kommune

Kommunevåpen Øystre Slidre
Kommunevåpen ØSK

Her ser du oversikt over ledige stillingar i Øystre Slidre kommune.

Kommunen har opna for å ta imot søknader på stilling via Internett. På denne måten vil søkjarar kunne sende søknad når det evt. måtte passe (døgnopen forvalting). Vi håper flest mogeleg nytter seg av denne tenesta. Du kan også sende søknader i vanlig post til Øystre Slidre kommune, 2940 Heggenes.

Nettløysinga er ei påloggingsteneste.


  • 50% fast stilling som helsefagarbeidar / hjelpepleiar ledig frå 04.11.14.
  • 25% fast helgestilling som sjukepleiar på natt.
  • 85,92% vikariat som helsefagarbeidar / hjelpepleiar ledig t.o.m. 30.09.15.
  • 21,24% fast helgestilling som fagarbeidar / pleiemedarbeidar.
  • 14,91% fast helgestilling som fagarbeidar / pleiemedarbeidar.
  • 14,91% vikariat helgestilling som fagarbeidar / helsefagarbeidar ledig t.o.m. 10.04.15.
  • Ev. andre stillingar som måtte bli ledige.

Det er ledig 15% vikariat som medarbeidar / legesekretær frå d.d. og førebels fram til 21. juni. Dette er i utgangspunktet 3 onsdagar i mnd. Det vil vera høve til å arbeide som tilkallingsvikar i tillegg til dette.

 

Øystre Slidre sjukeheim søkjer etter tilkallingsvikarar innan pleie og reinhald. Innan pleie søkjer vi etter sjukepleiarar, hjelpepleiarar, helsefagarbeiderar eller andre med interesse for pleie- og omsorgsfag. Pleiestillingane er i turnus. Ved interesse ta kontakt med avdelingssjukepleiar Grete Veisene på tlf 45 45 30 28 eller i e-post til grethe.veisene@oystre-slidre.kommune.no.

Det er også behov for reinhaldarar til dagarbeid ved Sjukeheimen. Ved interesse ta kontakt med gruppeleiar Anita Helle på tlf 909 92 722 / 61 34 28 70 eller i e-post til anita.helle@oystre-slidre.kommune.no.

Øystre Slidre kommune har ledig 100% fast stilling som driftsoperatør / fagarbeidar. Stillinga er i avdelinga for Teknisk drift og inngår i eit team som har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale vassverk, avløpsreinseanlegg, vegar og andre kommunaltekniske anlegg.

 

   

Skriftstorleik

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Øystre Slidre kommune Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
Telefon
: 61 35 25 00

Faks
: 61 35 25 01
Org.nr.
: 961382068
Opningstid
: 8-16 (8-15 sumartid)

Samarbeid

Øystre Slidre i media

Information

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon

Andre Valdreskommunar

Reise til/frå Øystre Slidre

Levert av ACOS AS