Ledige stillingar i Øystre Slidre kommune

Kommunevåpen Øystre Slidre
Kommunevåpen ØSK

Her ser du oversikt over ledige stillingar i Øystre Slidre kommune.

Kommunen har opna for å ta imot søknader på stilling via Internett. På denne måten vil søkjarar kunne sende søknad når det evt. måtte passe (døgnopen forvalting). Vi håper flest mogeleg nytter seg av denne tenesta. Du kan også sende søknader i vanlig post til Øystre Slidre kommune, 2940 Heggenes.

Nettløysinga er ei påloggingsteneste.


Øystre Slidre kommune har følgande læreplassar:

  • Barne- og ungdomsarbeidar - 1 plass
  • Helsefagarbeidar - 2 plassar

I samband med ferieavvikling sumaren 2015 er det behov for vikar ved:

  • Sjukeheimen; i pleie
  • Heimebaserte tenester; heimehjelp og heimesjukepleia
  • Miljøtenesta. Tilrettelagt bustad
  • Legekontoret; hjelpepersonell 
  • 50% sjukevikariat som assistent / fagarbeidar ledig inntil vidare
  • 14,56% sjukevikariat helg som assistent / fagarbeidar ledig inntil vidare.

Stillingane er knytt til Miljøtenesta, med arbeid i bustad for menneske med utviklingshemning. Helgestillinga er i turnus med kvar 3. helg. 50% stillinga har turnus med kvar 2. helg. Førarkort for klasse B er naudsynt, og det er krav om politiattest ved tilsetjing.

2x 12,44% faste helgestillingar som fagarbeidar / pleiemedarbeidar.

Stillingane er ved Øystre Slidre sjukeheim og er i turnus med kvar tredje helg. Kontaktperson: avdelingsleiar Anne Bråthen på tlf 919 93 201.

69,72% sjukevikariat som helsefagarbeidar / hjelpepleiar ledig inntil vidare

Stillinga er ved Øystre Slidre sjukeheim og er i turnus med kvar tredje helg. Kontaktperson: avdelingsleiar Anne Bråthen på tlf 919 93 201. 

Ev. andre stillingar som måtte bli ledige. 

2 x 50% faste stillingar som sjukepleiar ledig frå 18.05.15

Stillingane er i Heimetenesta og er i turnus med kvar tredje helg. Kontaktperson: avdelingsleiar Gina K. Myreng på tlf 905 25 192.

20% vikariat som sjukepleiar ledig t.o.m. 31.08.15. Stillinga er i Heimetenesta, i turnus utan helg og kan kombinerast med ei av dei faste stillingane. Kontaktperson: avdelingsleiar Gina K. Myreng på tlf 905 25 192.

50% fast stilling som helsefagarbeidar / hjelpepleiar ledig frå 01.05.15

Stillinga er i Heimetenesta og er i turnus med kvar tredje helg. Kontaktperson: avdelingsleiar Anne Bråthen på tlf 919 93 201.

Ev. andre stillingar som måtte bli ledige.

   

Skriftstorleik

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Øystre Slidre kommune Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
Telefon
: 61 35 25 00

Faks
: 61 35 25 01
Org.nr.
: 961382068
Opningstid
: 8-16 (8-15 sumartid)

Samarbeid

Øystre Slidre i media

Information

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon

Andre Valdreskommunar

Reise til/frå Øystre Slidre

Levert av ACOS AS