Ledige stillingar i Øystre Slidre kommune

Kommunevåpen Øystre Slidre
Kommunevåpen ØSK

Her ser du oversikt over ledige stillingar i Øystre Slidre kommune.

Kommunen har opna for å ta imot søknader på stilling via Internett. På denne måten vil søkjarar kunne sende søknad når det evt. måtte passe (døgnopen forvalting). Vi håper flest mogeleg nytter seg av denne tenesta. Du kan også sende søknader i vanlig post til Øystre Slidre kommune, 2940 Heggenes.

Nettløysinga er ei påloggingsteneste.


Øystre Slidre kommune har tre ledige læreplassar frå hausten 2017, to for barne- og ungdomsarbeidar og ein for helsefagarbeidar. Søknadsfristen er 10. mars.

I samband med ferieavvikling sumaren 2017 er det behov for vikarar som hjelpepersonell ved legekontoret.

  • 21,13% fast stilling som delvis kvilande nattevakt, med arbeid i bustad for menneske med utviklingshemning. Stillinga er i tredelt turnus med arbeid kvar 3. helg og er ledig f.o.m. 1. mai.
  • 15,02% fast stilling som delvis kvilande nattevakt, med arbeid i bustad for menneske med utviklingshemming. Stillinga har arbeid kvar 3. helg og er ledig no.

 

I samband med ferieavvikling sumaren 2017 er det behov for vikarar i Miljøtenesta, i bustad for menneske med utviklingshemning.

I samband med ferieavvikling sumaren 2017 er det behov for vikar ved:

  • Sjukeheimen; i pleie og på kjøkkenet
  • Heimebaserte tenester; heimehjelp og heimesjukepleia 

Arbeids- og aktivitetsavdelinga har ledig 40% fast stilling som arbeidsleiar. Stillinga er på Aktivitetshuset og er låst til torsdag og fredag frå 08.00 – 15.30.

Aktivitetshuset er ein tilrettelagt arbeidsplass for menneske som av ulike grunnar ikkje kan delta i det ordinære arbeidslivet. Produksjonen er tekstilvarer og tenester for den ordinære marknaden, og tilbodet er avhengig av salgsinntekter.

Vi søker etter vikarar som kan arbeide sjølvstending og i team. Du bør ha fagbrev som institusjonskokk/kokk eller relevant erfaring.

Ved spørsmål ta kontakt med kjøkkensjef Anne Toril Kjonerud, tlf. 61 34 28 74. 

   

Skriftstorleik

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Øystre Slidre kommune Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
Telefon
: 61 35 25 00

Faks
: 61 35 25 01
Org.nr.
: 961382068
Opningstid
: 8-16 (8-15 sumartid)

Samarbeid

Øystre Slidre i media

Information

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon

Andre Valdreskommunar

Reise til/frå Øystre Slidre

Levert av ACOS AS