Ledige stillingar i Øystre Slidre kommune

Kommunevåpen Øystre Slidre
Kommunevåpen ØSK

Her ser du oversikt over ledige stillingar i Øystre Slidre kommune.

Kommunen har opna for å ta imot søknader på stilling via Internett. På denne måten vil søkjarar kunne sende søknad når det evt. måtte passe (døgnopen forvalting). Vi håper flest mogeleg nytter seg av denne tenesta. Du kan også sende søknader i vanlig post til Øystre Slidre kommune, 2940 Heggenes.

Nettløysinga er ei påloggingsteneste.


IKT Valdres IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar forvaltning, drift, brukerstøtte, anskaffelser og strategisk utvikling av IKT-løsningene for de seks kommunene i Valdres. Selskapet drifter over 50 fagsystemer, og betjener ca. 4.000 brukere fordelt på mer enn 100 lokasjoner. Selskapet har til sammen 13 årsverk og et budsjett på nær 30 mill. kr. Vi holder til i regionsenteret Fagernes.

IKT Valdres er inne i en spennende utvikling. Vi utreder ny leveranseplattform til brukerne våre og innfører flere nye fagsystemer. Styret for IKT Valdres har planer for en offensiv utvikling av selskapet. Kommunene har nettopp vedtatt ny strategisk plan for sin bruk av IKT.

Valdresregionen strekker seg fra Jotunheimen i nord til Vassfaret i sør, består av kommunene Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Etnedal, og har til sammen ca. 18.000 innbyggere. Nærhet til natur- og fjellområder, gode offentlige tjenestetilbud, stor kulturaktivitet, gode handelstilbud og en aktiv reiselivsnæring, bl.a. på Beitostølen, gjør regionen attraktiv.

 

Da vår daglige leder går over i en annen lederstilling, søker vi etter ny daglig leder.

Vi ønsker en leder med evne til å tenke strategisk både for selskapet og for eierkommunene, og vil legge avgjørende vekt på lederegenskaper. Lederen må ha gode samarbeidsevner, og må kunne inspirere, motivere og rettlede medarbeiderne. Dokumenterte resultater som leder vil bli vektlagt. Det er viktig at daglig leder har en god dialog med kommunene, både som kunder og som eiere. God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne er viktig.

   

Skriftstorleik

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Øystre Slidre kommune Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
Telefon
: 61 35 25 00

Faks
: 61 35 25 01
Org.nr.
: 961382068
Opningstid
: 8-16 (8-15 sumartid)

Samarbeid

Øystre Slidre i media

Information

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon

Andre Valdreskommunar

Reise til/frå Øystre Slidre

Levert av ACOS AS