Ledige stillingar i Øystre Slidre kommune

Kommunevåpen Øystre Slidre
Kommunevåpen ØSK

Her ser du oversikt over ledige stillingar i Øystre Slidre kommune.

Kommunen har opna for å ta imot søknader på stilling via Internett. På denne måten vil søkjarar kunne sende søknad når det evt. måtte passe (døgnopen forvalting). Vi håper flest mogeleg nytter seg av denne tenesta. Du kan også sende søknader i vanlig post til Øystre Slidre kommune, 2940 Heggenes.

Nettløysinga er ei påloggingsteneste.


Øystre Slidre kommune har ledig to faste helgestillingar som hjelpepleiar / helsefagarbeidar, kvar på ca 12% stilling på sjukeheimen.

Stillingane er i turnus med kvar tredje helg. Kontaktperson: avdelingsleiar Gina K. Myreng på tlf 905 25 192.

  • 2x 60% faste stillingar som sjukepleiar i heimebaserte tenester
  • 70% fast stilling som sjukepleiar på sjukeheimen
  • Ev. andre stillingar som måtte bli ledige

Stillingane er i turnus med kvar tredje helg. Kontaktperson: avdelingsleiar Gina K. Myreng på tlf 905 25 192.

   

Skriftstorleik

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Øystre Slidre kommune Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
Telefon
: 61 35 25 00

Faks
: 61 35 25 01
Org.nr.
: 961382068
Opningstid
: 8-16 (8-15 sumartid)

Samarbeid

Information

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon

Andre Valdreskommunar

Reise til/frå Øystre Slidre

Levert av ACOS AS