Oversikt over tilsette


Familie, helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Familie, helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
61 34 05 65
61 35 25 90
kl 8-16 kvardagar 976 05 755
61 35 65 60

Adresse:

Nord-Aurdal kommune
Postboks 143
2901 Fagernes

32 17 06 90

Opent heile døgnet - heile året. Senteret har egen avdeling for menn. 

Kommunelegen: tlf. 61 35 29 00

Helsestasjonen: tlf. 61 35 24 90

61 35 29 00

Telefaks: 61 35 29 10

Telefon legevakt: 116117

Medisinsk nødhjelp: 113

55 55 33 33
NAV
Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30 468 14 119
61 34 25 15 975 31 190
Tildeling av tenester og sentralbord 61 34 28 70
61 34 05 79
61 34 28 70 916 29 270
414 99 732
Leiar miljøtenesta 975 46 169
Helsesjukepleiar 61 35 24 92 958 16 166
Barnevernpedagog 993 98 952
Stine Bjerke
Avdelingsleiar 919 93 201
Kommunepsykolog 948 63 615
Emma Børhus Törmä
Kommunefysioterapeut 61 34 03 05 906 86 702
Sjukepleiar 959 46 976
Carine Eriksen Grønolen
Ergoterapeut 959 77 675
Gruppeleiar Skogprodukt 61 34 25 15
Aktivitetshuset 61 34 05 65
Leiar institusjon og heimebaserte tenester (IHT) 61 34 28 80 905 25 192
Avdelingsleiar 959 40 309
Kommunalsjef helse og omsorg 61 35 25 45 959 74 410
Kontaktperson pakkeforløp psykisk helse og rus 61 34 28 92
Spes.sjukepleiar 971 69 038
Bente Margot Nøbben
Leiande helsesjukepleiar 61 35 24 90 913 24 079
61 35 65 60
Fagleiar psykisk helseteneste 957 75 680
Hanne Svendsen
Leiar for dagsenteret 61 35 25 32 959 46 976
Leiar folkehelse, frivilligsentral og frisklivssentral 976 05 755

Kultur, idrett og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur, idrett og fritid
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
61 35 25 20
Biblioteksjef og kulturkonsulent 61 35 25 20
Kultursjef / Kulturskulerektor 61 35 25 57 996 90 616
Ungdomskonsulent 412 22 840

Næring, plan og bygg

Ansatte i avdelingen Næring, plan og bygg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Byggesaksbehandlar 61 35 25 83
Arealplanleggjar 61 35 25 82 901 51 526
Jordbrukssjef 61 35 25 23
Kommuneplanleggjar 61 35 25 12
VA-ingeniør 61 35 25 04
Skogbrukssjef 61 35 25 28
Oppmålingsingeniør 61 35 25 29
Prosjektleiar Klima+ 934 34 111
Byggesaksbehandler 61 35 25 32
Leiar næring og miljø 61 35 25 27

Plan, bygg og eigedom

Ansatte i avdelingen Plan, bygg og eigedom
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
481 29 509

Brann: 110
Politi: 112
Medisinsk: 113

Legevakt: 116117

Avdelingsleiar veg, vatn og avløp 61 35 25 25 415 87 905
Brannsjef 416 11 040
Fagsjef miljø 61 35 25 12
Feiar 954 54 120
Varabrannsjef/leiar brannberedskap 905 26 170
Byggesaksbehandlar 61 35 25 71

Skule og barnehage

Ansatte i avdelingen Skule og barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
910 00 122
910 00 351
910 00 247
909 99 783
910 00 351
477 07 849
477 00 536
468 86 853
Rektor Lidar skule 61 35 26 02 996 90 813
Styrar Rogne barnehage 61 35 26 13 957 33 837
Rektor Rogne skule 61 35 24 81 917 23 553
Rektor Rogne skule 61 35 24 81 450 48 700
Styrar Rogne barnehage 61 35 26 13 974 89 901
Rektor Rogne skule 61 35 24 81 997 34 132
Kultursjef / Kulturskulerektor 61 35 25 57 996 90 616
Rådgjevar 61 35 25 44 995 08 327
Integreringskonsulent 61 35 25 39 905 01 397
Sekretær 61 35 26 11

(måndag 8-13, torsdag 8-1230)

Sekretær 61 35 24 80

(tysdag kl.8-15, fredag kl.8-10)

Sekretær 61 35 25 69

(måndag kl.1315-1545, onsdag kl. 08-16, torsdag kl.1245-1545, fredag kl.1045-1515)

Kommunalsjef opplæring og kultur 61 35 25 52 908 98 321
Rektor ØSUS 61 35 25 63 417 61 631
Styrar Beito barnehage 61 34 12 30 974 91 129
Styrar Tingvang barnehage 61 34 05 52 974 91 129

Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 61 35 25 55
Personalkonsulent 61 35 25 09
Juridisk rådgjevar 61 35 25 54 917 80 904
Arkivleiar og politisk sekretær 61 35 25 30

Stab - Personvernombod

Ansatte i avdelingen Personvernombod
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Personvernombod 61 35 25 86

Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent

Valdres brannvesen

Ansatte i avdelingen Valdres brannvesen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Feierformann 908 56 810

Øystre Slidre

Ansatte i avdelingen Øystre Slidre
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
61 35 25 00
Rådmann 991 65 935
61 35 25 00
Ordførar 952 11 068