Tansberg Vel

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Tansberg Vel
v/Trygve Schlytter, Køllstadvegen 134
2943 Rogne
Org.nr. : 915 027 822
Telefon: Ikkje registrert
Aktivitetar