Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt

Detaljregulering for Fjelltak Reistebakkin til offentleg ettersyn

Ristebakkin.png - Klikk for stort bilete

Planframlegg er no lagt ut til offentleg ettersyn. Føremålet med planen er uttak av fjell for produksjon av knuste fjellmassar. Planområdet går fram av plankartet. Merknadsfristen er 17.08.2017.

 

 

plankart.png - Klikk for stort bilete  Digitalt plankart finn du ved hjelp av denne rettleiinga .

Plandokumenta kan du lese via hyperlink her: Formannskapssak 46/17, plankart, føresegner (PDF, 84 kB),  planskildring, Illustrasjonsplan, ROS-analyse og støynotat.

Innspel må vere skriftlege. Du har tre alternativ for å gjei innspel til planen:

  1. Brev til: Øystre Slidre kommune, planavdelinga, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes
  2. E-post til: post@oystre-slidre.kommune.no
  3. Bruk «send uttalelse» i webkartet

 

 

 

Sist endra 15.06.2017
Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune