Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, høyring og offentleg ettersyn

Formannskapet har i møte 07.09.17 handsama 1. utkast til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021. Høyringsuttale sendast til Øystre Slidre kommune innan 20. oktober 2017. Planutkastet finn du her (PDF, 4 MB). Sak 081/17 finn du her. (PDF, 79 kB) For lag og organisasjonar som vil søkje spelemiddel til anlegg, er det viktig å merke seg at fristen for å søkje kommunen om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning er sett til 1.okt. 2017. Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning er ein føresetnad for å søkje om spelemiddel. For nærare retningsliner, sjå kap 2.5 i kulturdepartementet sine Bestemmelser for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet eller ta kontakt med kommunen for rettleiing.

 

 

Sist endra 11.09.2017
Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune