Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er eit verktøy for å styre utbygging av anlegg og område for friluftsliv og idrett i kommunen. Kommunedelplanen skal reviderast for åra 2018 - 2021. Vi ber no om innspel til kommunedelplanen. Dersom dykkar lag eller organisasjon har planer om byggeprosjekt som gjeld idrettsanlegg i perioden 2018 - 2021 og vil søkje om spelemidlar, ta kontakt. Frist for innspel er 7. juni. Send på e-post til post@oystre-slidre.kommune.no eller til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes. 

 

Merk også at ein kan søkje om spelemiddel til nærmiljøanlegg, turvegar, stigar og løyper. Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 ligg på biblioteket, i resepsjonen i kommunen og her (PDF, 181 kB). Eit anna nyttig dokument er Føresegner om tilskot til anlegg for fysisk aktivitet (PDF, 896 kB)frå Kulturdepartementet.

Sist endra 19.04.2017
Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune