Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt

Markahøvda blått område - utbyggingsavtale på høyring

Øystre Slidre kommune varslar med dette i medhald av pbl § 17-4 offentleg ettersyn av utbyggingsavtale for næringsareal innafor reguleringsplan for Markahøvda. 

Denne utbyggingsavtala erstattar utbyggingsavtale frå 2013. Utbygginga i samband med utbyggingsavtala frå 2013 vart aldri gjennomført. Utbyggar søker no nytt rammeløyve då gyldigheita på 3 år er gått ut. Med omsyn på endringar i både utbygging og planar for utbygging på Beitostølen ser ein det som naturleg å endre utbyggingsavtala i tråd med dette. Nytt rammeløyve vil bli gitt med bakgrunn i tidlegare dispensasjon frå krav om reguleringsplan for aktuelt område.

Avtala finn du her. (PDF, 39 kB)

Eventuelle merknader og innspel til ettersynet vert å sende som e-post til post@oystre-slidre.kommune.no

Høyringsfrist er 05.04.2017

Sist endra 06.03.2017
Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune