Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt

Områderegulering for del av Robølshøvda –H1 og FT3. Offentleg ettersyn

robølehovda - Klikk for stort bilete

Planframlegg er no lagt ut til offentleg ettersyn.

Føremål: byggjeområde for fritidsbustader- frittliggande og i blokk, tilkomstveg, grøntstruktur, landbruk, naturområde i sjø og vassdrag. Planområdet går fram av plankartet.

Merknadsfristen er 04.09.2017

 

rob. - Klikk for stort bilete

Digitalt plankart finn du ved hjelp av denne rettleiinga eller via denne direkte linken.

Plandokument og fagrapportar kan du lese via hyperlink her: Formannskapssak 66/17, Plankart, Føresegner, Planskildring, Illustrasjonsplan. Fagrapportar: ROS- analyse,  Friluftsliv , Kulturminne , Landbruk, Landskap, Naturmiljø, Vassdrag og vassmiljø

 

Innspel må vere skriftleg. Du har tre alternativ for å sende  innspel til planen:

  1. Brev til: Øystre Slidre kommune, planavdelinga, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes
  2. E-post til: post@oystre-slidre.kommune.no
  3. Bruk knappen "send uttalelse" i webkartet

Sist endra 18.07.2017

 

Sist endra 31.07.2017
Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune