Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt

Skattetala for 2016 er klare - 6,6 mill i meirinntekter til Øystre Slidre

Med bakgrunn i skatteetaten sine tal har KS laga ei oversikt over skatteinngangen for 2016 inkludert skatteutjamninga. Øystre Slidre fekk i 2016 81,6 mill i skatteinntekter og 5,7 mill i skatteutjamning. Samla sett betyr dette 87,5 mill i skatt mot budsjetterte 80,9 mill. Dette betyr meirinntekter på 6,6 mill kr. 

Øystre Slidre sine innbyggere innbetalte 88,5% av landssnittet for 2016, dette medførte 5,7 mill i skatteutjamning for 2016. Valdreskommunane samla sett fekk 48,4 mill i skatteutjamning i 2016. 

KS.no: "Sammenliknet med 2015, har det vært en vekst i skatteinntektene på 9,7 prosent i kommunene og 7,2 prosent for fylkeskommunene. Den nasjonale skatteveksten på årsbasis i 2016 ble i statsbudsjettet for 2017 anslått til 8,7 prostent for kommunene og 6,4 prosent for fylkeskommunene."

Samla tabell for Valdreskommunane finn du her. (PDF, 46 kB)

Rådmann Øivind Langseth seier at skatteinngangen i siste termin er større enn pårekna og at netto skatteinntekter er vel 2. mill kr. meir enn prognosa som vert utarbeidd i samband med økonomiplanen. Dette er svært hyggeleg og viser at ein høg andel av kommunen sine innbyggere er i arbeid og godt betalt arbeid.

Sist endra 23.01.2017
Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune