Oversikt over tilsette


Familie, helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Familie, helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
61 34 05 65
61 35 25 90
61 35 65 60

Adresse:

Nord-Aurdal kommune
Postboks 143
2901 Fagernes

32 17 06 90

Opent heile døgnet - heile året. Senteret har egen avdeling for menn. 

Kommunelegen: tlf. 61 35 29 00

Helsestasjonen: tlf. 61 35 24 90

61 35 29 00

Telefaks: 61 35 29 10

Telefon legevakt: 116117

Medisinsk nødhjelp: 113

55 55 33 33
NAV
Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30 468 14 119
61 34 25 15 975 31 190
Tildeling av tenester og sentralbord 61 34 28 70
61 34 05 79
414 99 732
Leiar miljøtenesta 975 46 169
Avdelingsleiar 919 93 201
Kommunepsykolog 948 63 615
Emma Børhus Törmä
Kommunefysioterapeut 61 34 03 05 906 86 702
Ergoterapeut 959 77 675
Gruppeleiar Skogprodukt 61 34 25 15
Konstituert leiande helsesyster 61 35 24 92 924 17 928
Aktivitetshuset 61 34 05 65
Leiar institusjon og heimebaserte tenester (IHT) 61 34 28 80 905 25 192
Avdelingsleiar 959 40 309
Kommunalsjef helse og omsorg 61 35 25 45 959 74 410
Kontaktperson pakkeforløp psykisk helse og rus 61 34 28 92
Spes.sjukepleiar 971 69 038
61 35 65 60
Barnevernspedagog 993 98 952
Maria  Storli Stee
Fagleiar psykisk helseteneste 957 75 680
Leiar for dagsenteret 61 35 25 32 959 46 976
Leiar folkehelse, frivilligsentral og frisklivssentral 976 05 755