Det å ha nokon å leike saman med er det barn sjølv seier er viktig for å trivast. Slagordet i år er derfor: "Vi vil leke".

Barnehagedagen markerast i mars kvart år. Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehagar (FUB) som saman står bak markeringa. Formålet er å gjere synleg kva barn får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Barnehagedagen kan bidra til å spreie kunnskap om  barnehagekvardagen og  innhaldet i barnehagen.