Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 15.06.2017
Kommunevåpen ØSK

Utstyrssentalen i Øystre Slidre tilbyr lån av utstyr til varierte aktivitetar både sommar og vinter og er eit samarbeidstiltak mellom Skogprodukt og Frivilligsentralen i kommunen. Formålet med utlån er å stimulere og gje alle høve til å delta i fysisk aktivitet og friluftsliv. Skular/barnehagar, lag og organisasjonar, familiar og enkeltpersonar kan låne sports- og friluftsutstyr gratis. 

Publisert 27.04.2017

Rolf Stalenget er tilsett som ny kommunalsjef for opplæring og kultur i Øystre Slidre kommune. Rådmann Øivind Langseth seier han er svært glad for at Stalenget har takka ja til jobben. -Stalenget har ein unik kompetanse som vil tilføre kommunen mykje i tida framover, uttaler Langseth. Det var sju søkjarar til stillinga.

Publisert 24.04.2017
NAV-logo.jpg

NAV Valdres har seks kontor i seks kommuner; Nord-Aurdal (hovedkontor), Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang. Brukere av NAV Valdres kan henvende seg til hvilket som helst av kontorene, uavhengig av bostedskommune.

Publisert 11.04.2017
Kommunevåpen ØSK

I månadsskiftet april /mai  2017 vil alle eigarar av eigedomar i Øystre Slidre kommune motta informasjon om innføring av eigedomsskatt på bustader, fritidsbustader og næringseigedomar  m.v.  i Øystre Slidre kommune.

Det vil bli gjennomført taksering av eigedomane jf. fastsette rammer og retningsliner i perioden mai  - august 2017. Taksten på eiendommen din danner grunnlaget for utrekning  av eiendomsskatt.

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune