Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 01.03.2017
Opplandstrafikk_felleslogo_2013_H75.jpg

Opplandstrafikk informerer om at det frå måndag 6.mars vil vere tidsmessige endringer på dei fleste rutene for skulebuss. Dette gjelder ruter til og frå Lidar skule, Rogne skule og ØSUS 

Publisert 20.02.2017

Med heimel i plan- og bygningsloven § 10-1, vedtok Øystre Slidre kommunestyre i møte 26.01.2017, sak 4/17, kommunal planstrategi for 2016-2020.

Publisert 15.02.2017
Logo frivilligsentral

Frivilligsentralen er kort sagt ein møteplass som formidlar kontakt mellom folk i lokalmiljøet - nokon treng hjelp og andre ynskjer å hjelpa. Frivilligsentralen har fått eiga nettside: www.oystre-slidre.frivilligsentral.no , her er aktuelle tilbod og informasjon samla.

Publisert 09.02.2017
Treningskontakt.jpg

Mange frivillige lag i Øystre Slidre tilbyr varierte aktivitetar innan trim og trening. I tillegg har både Frisklivssentralen og Frivilligsentralen fokus på gruppetrening og trivselsaktivitetar. 

Regionen Valdres natur- og kulturpark

Øystre Slidre i media

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune