Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 04.04.2017
Padling og kyr ved Kjølen.jpg

Stølsveko i Øystre Slidre har også i år fått tilskott frå Oppland Fylkeskommune.

Det er femte året Stølsveko blir arrangert i Øystre Slidre og gjennomføringa blir som vanleg i veke 32 ( 7.-11.aug.) Stølsveko er ei aktiv ferieveke der barn og unge får ”smake og føle” på stølslivet i Øystre Slidre og dele artige opplevingar i fjellet med kvarandre.

Målgruppa er barn og unge i alderen 10-13 år, og det betyr at elevar som går i 4.-7. klasse våren 2017, får tilbod om dette. Meir info blir lagt ut etter kvart her på kommunen si heimeside.

Publisert 01.03.2017
Opplandstrafikk_felleslogo_2013_H75.jpg

Opplandstrafikk informerer om at det frå måndag 6.mars vil vere tidsmessige endringer på dei fleste rutene for skulebuss. Dette gjelder ruter til og frå Lidar skule, Rogne skule og ØSUS 

Publisert 20.02.2017

Med heimel i plan- og bygningsloven § 10-1, vedtok Øystre Slidre kommunestyre i møte 26.01.2017, sak 4/17, kommunal planstrategi for 2016-2020.

Publisert 15.02.2017
Logo frivilligsentral

Frivilligsentralen er kort sagt ein møteplass som formidlar kontakt mellom folk i lokalmiljøet - nokon treng hjelp og andre ynskjer å hjelpa. Frivilligsentralen har fått eiga nettside: www.oystre-slidre.frivilligsentral.no , her er aktuelle tilbod og informasjon samla.

Regionen Valdres natur- og kulturpark

Øystre Slidre i media

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune