Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 07.07.2015
ufs.gif

Øystre Slidre sjukeheim fekk 1/3 av dei «Frie midlane» i Oppland til «Musikkterapi som miljøbehandling»! 

Institusjon og heimebaserte tenester i samarbeid med Systemkontoret sendte i vår søknad til Fagenheten ved Haugtun, Utviklingssenter for sykehjem i Oppland om «Frie midler» i 2015. Vi har gleda av å meddele at Øystre Slidre sjukeheim er tildelt 50 000 kroner til fagutviklingsprosjektet, som er ein tredel av dei «Frie midlane» som var søkbare.

Publisert 01.07.2015
DIBK logo

Som kjent ynskjer Regjeringa å gjera det enklare å utføre tiltak på bebygd eigedom. Frå 1. juli kan ein utføre ymse tiltak utan søknad og nabovarsel. Det er mange føresetnader som må vera på plass før ein kan kome inn under dei nye reglane.

Kommunen ser det difor som svært viktig at det vert gjeve god informasjon om kva som kan byggast etter nye reglar og ikkje. Med dette håpar ein at ein kan redusere feil og mistydingar i høve til reglane. I denne artikkelen finn du lenkjer til nyttig informasjon.

Publisert 08.06.2015
Tomteprosjekt

Øystre Slidre kommune har gjennom fleire år vore kåra til ei av landets beste fjellkommunar når det gjeld tenestetilbod og tilrettelegging med tanke på bustad og besøksattraktivitet. Kommuna set no igang ei større satsing for å sette fokus på ledige bustadtomter og gi fleire moglegheit til å busette seg her.

Publisert 30.03.2015
VLMS_logo_farge.jpg

Drifta i Valdres lokalmedisinske senter er godt i gang. Mange tjenester har flyttet inn og vi har gjort oss mange gode erfaringer. Det jobbes med forbedringer - blandt annet skilting innvending og utvendig, slik at det skal bli enklere å finne fram, sier virksomhetsleder Toril Naustdal.

Regionen Valdres natur- og kulturpark

Øystre Slidre i media

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune