Øystre Slidre frivilligsentral

Logo frivilligsentral - Klikk for stort bilete

Frivilligsentralen held til på Moatunet.

Adresse:
Moavegen 11
2940 Heggenes

www.oystre-slidre.frivilligsentral.no

 

Profilbilde Liv - Klikk for stort bilete

 

Liv Vingdal

Logo frivilligsentral - Klikk for stort bilete

Frivilligsentralen sitt slagord: "AKTIV FOR TRIVSEL".

Sentralen sin oppgåve og funksjon:

  • Leggje til rette for folkehelsearbeid
  • Støtte opp om frivillig aktivitet og rekruttere nye frivillige
  • Vera ein sosial møteplass
  • Stimulere til aktivitetar på tvers av alder og kultur
Opningstider Øystre Slidre frivilligsentral og Frisklivssentralen
Opningstider Øystre Slidre frivilligsentral og Frisklivssentralen
DagKlokkeslett
Måndag-fredag0830-1600
Kontakt Øystre Slidre frivilligsentral / Frisklivssentralen
Kontakt Øystre Slidre frivilligsentral / Frisklivssentralen
Dagleg leiar / frisklivsrettleiarTelefonE-post
Liv Vingdal976 05 755liv.vingdal@oystre-slidre.kommune.no

 

Sjå Øystre Slidre frivilligsenstral si eiga heimeside www.oystre-slidre.frivilligsentral.no for informasjon om alle aktiviteter.

Sist endra 22.02.2017
Publisert 17.12.2012

Fredag 22.februar 2013, i framkant av vinterferien, arrangerar kommunen ein kulturkveld med utdeling av frivilligprisen og kulturprisen for 2013. Nye innbyggjarar skal inviterast spesielt, og arrangementet skal vera eit tilbod til alle fastbuande og hyttefolk med mål om å syne fram det rikhaldige tilbodet vi har Øystre Slidre. Det blir ikkje utdeling av prisar i 2012.Publisert 01.10.2012

Til foreldre med små barn

Velkommen til BABY-/SMÅBARNSTREFF
på Moatunet onsdagar kl.13.30.

Fra kl. 13.30-14.00 er det felles hygge
med pensjonistane som er på Aktivitetstogo på Moatunet.

Publisert 13.01.2011
Vinterstafetten

Vinterstafetten pågår i perioda 1. februar til 2. påskedag. Alle turmåla er etter oppkøyrde skiløyper og registreringsbøker ligg i kasser ved kvart turmål.

Publisert 23.03.2010

Det går mot vinter i Chile, og som vi har sett på nyheitene, er landet hardt ramma etter jordskjelv og tsunami. Øystre Slidre Frivilligsentral har kontakt med chilenerar i kommunen som kjenner godt til tilhøva i landet og ynskjer å sende vinterutstyr dit.

Publisert 23.12.2009

Øystre Slidre Frivilligsentral starta drift 23.november 2009 og held til på Moatunet, Heggenes. Frivilligsentralen sitt slagord er "Aktiv for trivsel" og har folkehelsearbeid som eit viktig satsingsområde.

   

Skriftstorleik

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Øystre Slidre kommune
Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
Telefon
: 61 35 25 00

Faks
: 61 35 25 01
Org.nr.
: 961382068
Opningstid
: 8-16 (8-15 sumartid)

Samarbeid

Øystre Slidre i media

Information

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon

Andre Valdreskommunar

Reise til/frå Øystre Slidre

Levert av ACOS AS