Beito barnehage

Visjon: "Vi bryr oss, tek vare på og er undervegs"

Beito barnehage - Klikk for stort bilete Beito barnehage maurtue - Klikk for stort bilete Beito barnehage barn i snø - Klikk for stort bilete

Beito barnehage ligg i vakre omgivnader nær skogen og vatnet.

Vi har 55 plassar i barnehagen fordelt på Eventyrstien og Konglekroken. Vi tek imot barn mellom eitt og fem år. Vi har opent måndag til fredag frå 07.00-17.00.

Barnehagen er bygd i 2005, og har lyse og trivelege lokale med godt inneklima.

Vi kan tilby

  • Eit stabilt og godt kvalifisert personale
  • Vi bruker aktivt naturen rundt barnehagen og legg vekt på å være mykje ute
  • Eigen gapahuk
  • Dei minste barna søv ute i sovekrybber/vogner heile året
  • Brukarundersøkingar kvart andre år

Satsingsområdet for barnehageåret 2016/2017 er "tidleg innsats". Kunnskapsdepartementet har presentert strategien "fange opp - følgje opp". Der er det eit mål at både barnehagen og skulen skal bli betre til å fange opp og følgje opp dei som treng hjelp og støtte.

Barna sine primære behov i barnehagen er: omsorg, tryggleik, respekt og å bli sett. Personalet har ansvar for å bidra til at barna får dekka desse grunnleggjande behova. Gjennom haldningsskapande arbeid og konkret handling, skal personalet, i samarbeid med heimane, skape eit trygt, inkluderende og stimulerande barnehagemiljø som skapar trivsel.

 

 

 

Adresse

Beito barnehage
Øyangsvegen 11
2952 Beito

Kontaktinformasjon Beito barnehage
Kontaktinformasjon Beito barnehage
Tittel funksjonNamnTelefon 
StyrarMarit Synnøve O. Østli61 34 12 30 Send e-post
Aktuelle lenker - barnehage:
Aktuelle lenker - barnehage:
BetalingssatsarVedtekter (PDF, 61 kB)
Sist endra 28.10.2016
   

Skriftstorleik

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Øystre Slidre kommune
Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
Telefon
: 61 35 25 00

Faks
: 61 35 25 01
Org.nr.
: 961382068
Opningstid
: 8-16 (8-15 sumartid)

Samarbeid

Øystre Slidre i media

Information

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon

Andre Valdreskommunar

Reise til/frå Øystre Slidre

Levert av ACOS AS