Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 13.10.2017
Spelerom2.jpg

Vi har laga eit spelerom på biblioteket. 2 stk Playseat for dei som vil spela Forza Motorsport eller Farming Simulator. Vi har også Fifa og Wii. Rommet er ope tysdag og torsdag frå 14.15 -19.00. Bestill gjerne tid i skranken på biblioteket. Prosjektet er støtta av Nasjonalbiblioteket.

Publisert 10.10.2017

Søknadsportalen for barnehage og SFO blir midlertidig stengt i tidsrommet 19. oktober til 13. november. Årsaken er at Øystre Slidre kommune skal gjennomføre en omfattende oppdatering av opptakssystemet.

Publisert 11.09.2017

Formannskapet har i møte 07.09.17 handsama 1. utkast til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021. Høyringsuttale sendast til Øystre Slidre kommune innan 20. oktober 2017. Planutkastet finn du her (PDF, 4 MB). Sak 081/17 finn du her. (PDF, 79 kB) For lag og organisasjonar som vil søkje spelemiddel til anlegg, er det viktig å merke seg at fristen for å søkje kommunen om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning er sett til 1.okt. 2017. Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning er ein føresetnad for å søkje om spelemiddel. For nærare retningsliner, sjå kap 2.5 i kulturdepartementet sine Bestemmelser for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet eller ta kontakt med kommunen for rettleiing.

 

 

Publisert 16.06.2017
Legekontoret

Som følgje av overgang til ny elektronisk pasientjournal ved legekontoret har brukerkontoer for elektronisk timebestilling og fornying av resept blitt deaktivert. Dette medfører at man ikkje får logga inn, ein får heller ikkje tilsendt nytt passord. Problemet gjelder alle brukerkontoer som er opprettet før 30.april 2017. Vi ber alle som har problemer med å logge inn om å ringe legekontoret på tlf 61 35 29 00 slik at brukerkontoen kan bli opna. Ein får da tilgang med same passord som tidligare.

Regionen Valdres natur- og kulturpark

Øystre Slidre i media

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune