Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 03.05.2016

Alle innbyggjarar over 16 år vert invitert til å delta i ei open høyring. Dette kjem i tillegg til den innbyggjarundersøkinga som er sendt ut til 400 tilfeldig utvalde innbyggjarar den 3. mai, og folkerøystinga den 30. mai.

Publisert 29.03.2016

Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har avslutta sine tilsyn med barneverntenestene i Bærum og Valdres etter at ei 13 år gammal jente døydde på ei hytte på Beitostølen nyttårsaftan. Tilsynsrapporten konkluderer med at båe barneverntenestene har brote lova.

Publisert 25.02.2016
Kommunevåpen ØSK

God styring og mindreforbruk innan mellom anna løn, rimeligare pensjon og betre skatteinngang enn budsjett bidrog til eit positivt  driftsresultat i Øystre Slidre kommune. Foreløpig årsrekneskap for 2015 for Øystre Slidre kommune er gjort opp med eit netto driftsresultat på 8,7 mill kr. Dette utgjer 3,1% av driftsinntektene.

 

Publisert 09.02.2016
Ordførarar i Valdres.jpg

Forhandlingsutvalga i dei fem kommunane Etnedal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre vart måndag 8. februar einige om ei intensjonsavtale som eit grunnlag for kommunestyrebehandling i dei respektive kommunane i mars. Eventuelt tidspunkt for etablering av ein ny kommune og korleis innbyggjarane skal involverast i prosessen vidare og ein del andre punkt skal diskuterast vidare den 24. februar, og avgjerast av kommunestyra i mars.

 

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune