Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 11.12.2015
Furustrand sommer.JPG

Formannskapet vedtok i sak 081/15 planprogram for kommunedelplan for vassmiljø - vassforsyning - avløp (VVA plan). 

Publisert 08.12.2015

Ein ny Valdreskommune skal desentralisere det ein kan og sentralisere det ein må.

Etter initiativ frå Vestre Slidre kommune er det nå utarbeidd ei fordelingsavtale mellom Vestre Slidre, Øystre Slidre og Etnedal kommunar, som eit forhandlingsgrunnlag for å inngå bindande intensjonsavtale med Nord-Aurdal kommune om grunnlaget for eventuell etablering av ein ny Valdreskommune.

Publisert 05.11.2015

Øystre Slidre kommune har som ambisjon å drive ei flyktningteneste som tenkjer nytt når det gjeld synet på kommunen si rolle og ansvar for dei flyktningane vi buset i Øystre Slidre.

Gjennom styrka integreringsarbeid arbeider kommunen for at flyktningane blir godt kjende med lokalsamfunnet dei bur i og med lag og organisasjonar som har tilbod på fritida. Det er og positivt at lokalsamfunnet blir betre kjende med flyktningane som enkeltmenneske, ikkje berre ei gruppe. Bli-kjend-kveldar, aktivitetsdagar, utstyrssentral for utlån av friluftsutstyr, språkpraksisplassar i arbeidslivet og faddergrupper som kan vere "gode naboar", er nokre av dei tiltaka vi ynskjer skal bygge ned hinder for integrering og bygge opp det vi kallar "kvardagsintegrering". 

Publisert 16.09.2015

I samband med voldgiftsdom har Øystre Slidre kommune i dag sendt ut ei pressemelding.

Pressemeldinga kan lastast ned HER. (PDF, 30 kB)

Voldgiftsdommen kan lastast ned HER. (PDF, 214 kB)

 

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune