Den kulturelle skulesekken hausten 2011

Utosafari
Utosafari

Programmet for den kulturelle skulesekken for hausten 2011 er no klart. Skuleelevar og barnehagebarn får møte alt frå syngande kulturskulelærarar, ein ekte smed, ein standupforfattar, dansande teddybjørnar, minimusikarar og smykker frå heile verda!

Publisert av Marit Karlberg. Sist endra 30.08.2011
Laget i verden
Laget i verden

Programmet er ein kombinasjon av tilbod gjennom Oppland fylke og lokale produksjonar plukka ut av kulturkontoret i samarbeid med det lokale kulturforumet for DKS. Elevane får møte ulike kunstnarar innanfor genrar som musikk, dans, scene, kunst og kunsthandverk. Dei får også innblikk i tradisjonar innanfor mat, kulturarv, byggjeskikk og arkitektur. Det er i år lagt vekt på prosjekt som i tillegg til møte med kunstnarar og profesjonelle kulturformidlarar, gjev høve til utprøving, verkstader og eigenaktivitet for elevane. Lidar og Rogne skular skal i samarbeid med Valdresmusea arbeide med "Adopsjon av kulturminne". I samband med dette  skal det plukkast ut to lokale kulturminne som elevane skal arbeide med. Kulturkontoret mottek gjerne innspel i forhold til kva for kulturminne som skal plukkast ut. Det kan vera både materielle kulturminne som tildømes bygningar, stigar, instrument og naturformasjonar, eller immaterielle minner, som sagn, songar, eventyr ol. Les meir om DKS her:

   

Skriftstorleik

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Øystre Slidre kommune
Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
Telefon
: 61 35 25 00

Faks
: 61 35 25 01
Org.nr.
: 961382068
Opningstid
: 8-16 (8-15 sumartid)

Samarbeid

Øystre Slidre i media

Information

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon

Andre Valdreskommunar

Reise til/frå Øystre Slidre

Levert av ACOS AS