Plan og bygg - informasjon

snekker
snekker

Øystre Slidre kommune
Avdeling for plan og bygg
Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes

Tenester/oppgåver: Byggesak, utsleppsløyve, godkjenning av foretak, reguleringsplanar, dispensasjonar, søknad om frådeling, frådeling, kartforretning, grensejustering.

Avdeling for plan og bygg held ope for publikum kvar dag kl. 09.00-15.00. I perioden 16/5-15/9 kl. 09.00-14.00. Publikum blir oppfordra til å gjere avtale med saksbehandlar på førehand.

Informasjon om plan- og bygningslova, delingslova og forskrifter finn du på heimesida til Statens bygningstekniske etat. Her ligg også søknadsskjema til bruk i byggesaker.

Plan og bygg - Skjema, lovverk og gebyr
Tilsette i avdeling for plan og bygg
Tilsette i avdeling for plan og bygg
TittelNamnTelefonSend e-post
FagsjefErik Gjerdalen61 35 25 23Send e-post
SaksbehandlarGunnar K. Amundsen61 35 25 83Send e-post
SaksbehandlarPer-Helge Myklebust61 35 25 22Send e-post
Saksbehandlar Frank Granli61 35 25 82Send e-post
OppmålingsingeniørArne Nysveen61 35 25 29Send e-post
OppmålingsassistentArve Enger
Sist endra 27.07.2011
Publisert 04.12.2012

Kommunestyret vedtok kommunal planstrategi for Øystre Slidre kommune 2012-2016 i sak 62/12 den 22.11.2012. Vedlagt ligg dokumenta i saka og adresseliste.

Publisert 22.08.2011

Arealdelen til kommuneplanen skal reviderast, jf. plan- og bygningslova (PBL) § 11-5. Planområdet omfattar heile kommunen med unntak av planområda for kommunedelplanane Beitostølsområdet og Gravfjellsområdet.

Publisert 20.07.2011

Kommunedelplan for Gravfjellsområdet omfattar areal mellom Gravfjellet i nord, til landbruksareal øverst i Robølsbygda i sørvest og Mehovd og Bjødnaholet i aust. Kommunen legg med dette planprogram for konsekvensutgreiing ut til offentleg ettersyn.

   

Skriftstorleik

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Øystre Slidre kommune
Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
Telefon
: 61 35 25 00

Faks
: 61 35 25 01
Org.nr.
: 961382068
Opningstid
: 8-16 (8-15 sumartid)

Samarbeid

Øystre Slidre i media

Information

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon

Andre Valdreskommunar

Reise til/frå Øystre Slidre

Levert av ACOS AS