Ledige stillingar i Øystre Slidre kommune

Kommunevåpen Øystre Slidre
Kommunevåpen ØSK

Her ser du oversikt over ledige stillingar i Øystre Slidre kommune.

Kommunen har opna for å ta imot søknader på stilling via Internett. På denne måten vil søkjarar kunne sende søknad når det evt. måtte passe (døgnopen forvalting). Vi håper flest mogeleg nytter seg av denne tenesta. Du kan også sende søknader i vanlig post til Øystre Slidre kommune, 2940 Heggenes.

Nettløysinga er ei påloggingsteneste.


  • 81,10% fast stilling i heimebaserte tenester
  • 60,45% fast stilling på sjukeheimen
  • 6 helgestillingar (12,44%, 12,68% og 16,31% på sjukeheimen, 13,5% i heimetenesta og 19,48% og 22,07% i bolig.)
  • Ev. andre stillingar som måtte bli ledige

 

Øystre Slidre kommune har ledig 30% vikariat i Psykisk helseteneste i perioden f.o.m. 28.08.17 t.o.m. 15.07.18. Helse og sosialfagleg bachelor er ein fordel, men det er også ope for andre å søkje. Kjennskap til brukergruppa, faglege kvalifikasjoner og personleg eignaheit vil bli tillagt stor vekt.

Øystre Slidre Brannvesen har to ledige stillingar og eit vikariat som brannkonstabel deltid.

To stillingar er knytt til Heggenes brannstasjon - og vikariatet (t.o.m. 31.12.17) til Beitostølen brannstasjon.

Den faste stillingsandelen utgjer 1,1 % av full stilling.

Grunna innsatstida bør søkjarane ha bustad og arbeidsplass i rimeleg avstand til brannstasjonen. Søkjarane bør ha førarkort klasse C. Den som blir tilsett må pårekna noko kursing/opplæring i arbeidstida.

   

Skriftstorleik

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Øystre Slidre kommune
Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
Telefon
: 61 35 25 00

Faks
: 61 35 25 01
Org.nr.
: 961382068
Opningstid
: 8-16 (8-15 sumartid)

Samarbeid

Øystre Slidre i media

Information

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon

Andre Valdreskommunar

Reise til/frå Øystre Slidre

Levert av ACOS AS