Ledige stillingar i Øystre Slidre kommune

Kommunevåpen Øystre Slidre
Kommunevåpen ØSK

Her ser du oversikt over ledige stillingar i Øystre Slidre kommune.

Kommunen har opna for å ta imot søknader på stilling via Internett. På denne måten vil søkjarar kunne sende søknad når det evt. måtte passe (døgnopen forvalting). Vi håper flest mogeleg nytter seg av denne tenesta. Du kan også sende søknader i vanlig post til Øystre Slidre kommune, 2940 Heggenes.

Nettløysinga er ei påloggingsteneste.


Øystre Slidre kommune har ledig 90% fast stilling som avdelingssjukepleiar i Institusjon og heimebaserte tenester.

Øystre Slidre kommune har ledig 40% fast  stilling som saksbehandlar på Systemkontoret. Stillinga er organisatorisk underlagt leiar for Institusjon og heimebaserte tenester, men vil samarbeide nært med fleire verksemder innan helse og omsorg.

Øystre Slidre kommune har ledig to sjukepleiarstillingar i Institusjon og heimebaserte tenester, tenestestad sjukeheimen. Det er ein 60% stilling og ein 50% stilling, begge i turnus med kvar 3. helg. Det er krav om norsk autorisasjon som sjukepleiar. Stillingane kan kombinerast med 40% saksbehandlarstilling på systemkontoret som blir lyst ut samtidig.

   

Skriftstorleik

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Øystre Slidre kommune
Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
Telefon
: 61 35 25 00

Faks
: 61 35 25 01
Org.nr.
: 961382068
Opningstid
: 8-16 (8-15 sumartid)

Samarbeid

Information

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon

Andre Valdreskommunar

Reise til/frå Øystre Slidre

Levert av ACOS AS