Redusert parkering Furustrand

Frem til april / mai 2023 vil deler av parkeringsarelaet ved Furustrand bli stengt. Området skal brukes til midlertidig brakkerigg i forbindelse med anleggsarbeider. Vennligst bruk parkeringsområdet på venstre side av avkjøringen.