VA Bergojordet

Kommunen er i gang med grøftearbeid for nye vatn- og avløpsleidningar som skal leggast over Bergojordet på Beitostølen.

Det kommunale prosjektet er ein fortsetjing av eit prosjekt ifrå 2017- Beitostølen Sentrumsutvikling.

Prosjektet skal løyse lokal overvassproblematikk frå Beitostølen sentrum, bidra til sikker vassforsyning og sikre avløpshandtering i området.    

Beitostølen, Maskin og Transport AS vant tilbodskonkurransen, og er godt i gang med arbeidet.

Prosjektet ferdigstillast i 2023.