Skip Navigation LinksØystre Slidre > Ledig stilling

Ledige stillingar i Øystre Slidre kommune

Kommunevåpen Øystre Slidre
Kommunevåpen ØSK

Her ser du oversikt over ledige stillingar i Øystre Slidre kommune.

Kommunen har opna for å ta imot søknader på stilling via Internett. På denne måten vil søkjarar kunne sende søknad når det evt. måtte passe (døgnopen forvalting). Vi håper flest mogeleg nytter seg av denne tenesta. Du kan også sende søknader i vanlig post til Øystre Slidre kommune, 2940 Heggenes.

Nettløysinga er ei påloggingsteneste.


For barnehageåret 2017-2018 er det ledig 100% vikariat som pedagogisk leiar i Tingvang barnehage.

Flyktningtenesta i Øystre Slidre kommune er organisert under kommunalsjef for Opplæring og kultur. I tenesta arbeider ein flyktningrådgjevar i 100% stilling og ein integreringskonsulent i 100 %. Valdres Kompetansevekst vil vere ansvarleg for introduksjonprogrammet. Innan utgangen av 2017 vil det vere 36 vaksne flyktningar og 19 barn av desse i Øystre Slidre kommune.

Øystre Slidre kommune har ledig 100% stilling som integreringskonsulent frå 1. august. 

Då vår kommunalsjef går av med pensjon frå 1. august, søkjer vi  etter en utviklings- og resultatorientert leiar som skal bidra til å vidareutvikle Øystre Slidre kommune, med særleg fokus på området opplæring og kultur. Området omfattar for tida tre skular, tre barnehagar, kultur (inkl. kulturskulen) og flyktningtenesta. 

Søknadsskjema (1)
Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune