Aktivitetar innan trim og trening i Øystre Slidre

Her er oversikt over mange aktivitetar innan trim og trening i regi av lag/organisasjonar, Frisklivssentralen og Frivilligsentralen i kommunen.

Brosjyre trimtilbod 2020 (PDF, 195 kB)

Velkomen!