Aktivitetsdagar for barn 6-13 år 23.-26.juni

Øystre Slidre kommune tilbyr aktivitetsdagar for 1.-7.klassetrinnet. Vi har avtale med Beito Aktiv som vil tilby artige og varierte aktivitetar i Beitocampen i Beito 23.-26.juni kl.10-14

Info frå Beito Aktiv om tilbodet

"I Beitocampen legger vi til rette for aktiviteter, opplevelser og utfordringer for alle. Mangekampløype går gjennom skogen og det finnes mange spennende aktiviteter og konkurranser hvor det gjelder å samarbeide om å løse engasjerende oppgaver.

23. og 25.juni må bli fullteikna før 24. og 26. juni blir booka

  • 23.juni: 1.-4.klasse (maks 20 personar)
  • 24.juni: 1.-4.klasse (ekstra gruppe hvis fleire enn 20 personar 23.juni)
  • 25.juni: 5.-7.klasse (maks 20 personar)
  • 26.juni: 5.-7.klasse (ekstra gruppe hvis fleire enn 20 personar 25.juni)

I utgangspunktet er det tilbod om ein aktivitetsdag pr.barn (maks 80 barn). Viss det er ledig plass, er det høve til å delta på to dagar.

Utstyr og transport
Alle har med nistepakke og drikke. Føresette kjører barna til Beitocampen ved Øyangen i Beito, og kan bli med på aktivitetsdagen viss dei ynskjer det.

Påmelding
Påmelding med namn og alder til Beito Aktiv på e-post innan 19.juni: kontor@beito-aktiv.com

For meir info, ring Beito Aktiv tlf 92 48 45 64.

Pris kr.100.- pr. person pr. dag betalast kontant til Beito Aktiv. Påmeldte som ikkje møter får ettersendt faktura.

Velkommen!

Helsing

Odd Erik Holden         Liv Vingdal
ordførar                       folkehelsekoordinator