Anbodskonkurranse veivedlikehald vinter

Invitasjon til open anbodskonkurranse veivedlikehald vinter. Anbodsfrist 12.juli 2024 kl.12.00

Øystre Slidre kommune inviterer til open anbodskonkurranse for vintervedlikehald (snøbrøyting, strøing og skraping) av kommunale vegar, gang- og sykkelvegar og plassar tilhøyrande Øystre Slidre kommune. 

Avtale vil gjelde frå og med 4.november 2024. Kontrakt på fire år, med opsjon på 1 år.

Anbodsdokumenta

Anbodsdokumenta er lagt ut elektronisk på eu.eu-supply.com

Dokumenta er òg tilgjengelege i resepsjonen på kommunehuset på Tingvang.

Frister

Frist for innlevering av anbod er 12.juli kl.12.00. 

Evenutelle spørsmål til anbodet/roder kan rettast til Jostein Wårum. Frist for sprøsmål er 10.juli kl.12.00.

Kontaktinfo

Jostein Wårum
Rådgjevar VA
E-post
Telefon 61 35 25 00
Mobil 99 29 34 48