Anders Sørfonden starter likevel ikkje som fastlege i Øystre Slidre

Øystre Slidre kommune kjørte høsten 2017 ein rekrutteringsprosess for å tilsette lege i en nyoppretta fastlegeheimel i kommunen.

Det endte med at det vart inngått avtale med fastlege Anders Sørfonden som skulle starte opp i stillinga 15.08.2018. Nå er situasjonen slik at Sørfonden av private grunner ikkje kan starte opp som planlagt, og partane er einige om å terminere avtala. Dette betyr at kommunen med det første vil lyse ut heimelen på nytt.