Bylivkonferansen 24.-25.oktober

Øystre Slidre kommune er medarrangør til Bylivkonferansen 2022. Konferansen skal utforske korleis planverktøy, strategiar for stadsutvikling og involvering av innbyggjarar kan vere løysingar for framtida si fritidsbusetnad.

Konferansen

Konferansen blir arrangert på Radisson Blu Beitostølen 24.-25.oktober

Informasjon og påmelding

Informasjon og påmelding finn du her


NAL sin artikkel om konferansen kan du lese her