Eigedomsskattelister 2018 - offentleg ettersyn

I samband med innføring av generell eigedomsskatt frå 2018, har Øystre Slidre kommune omtaksert alle eigedomar i kommunen frå og med skatteåret 2018. Skattelistene blir - i samsvar med § 15 i Eigedomsskattelova lagt ut til offentleg ettersyn i tre veker frå 1. mars 2018. Listene vil du finne i lenke i denne artikkelen.

Eigedomsskatten blir skriven ut i samsvar med Eigedomsskattelova, samt vedtekter vedtatt av kommunestyret. Kommunestyret har fastsatt eigedomsskattesatsen for 2018 til 2 promille for bustad og fritidseigedomar, og 7 promille for øvrige eigedomar.

Kommunen har laga eit generelt informasjonsskriv (PDF, 337 kB) som blir sendt til alle heimelshavarar av eigedomar i kommunen i løpet av dei første vekene i mars.

Skattelistene finn du her. (PDF, 2 MB)

Kommunen har samla relevant informasjon om eigedomsskatt på eit eiget område på desse nettsidene.

Kontaktinfo

Kontakt Øystre Slidre kommune
E-post
Telefon 61 35 25 00