Folkehelseundersøkelsen 2023

Informasjon fra Innlandet fylkeskommune. I vår gjennomfører Innlandet fylkeskommune en folkehelseundersøkelse i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). 

Undersøkelsen starter 10.mai og vil være tilgjengelig i tre uker.

Hvem kan delta?

Deltakerne blir trukket ut tilfeldig fra Folkeregisteret. Alle personer som er 18 år eller eldre og har bostedsadresse i Innlandet kan bli plukket ut til å delta. 

Hvis du blir plukket ut, får du en SMS eller e-post med invitasjon til å svare. Lenken du klikker på for å svare på undersøkelsen er unik for deg. Dermed trenger du ikke å logge på med verken BankID eller andre løsninger.

Hvis du ikke har registrert telefonnummer eller e-post hos Digitaliseringsdirektoratet, får du undersøkelsen i form av et skjema i posten.

Frivillig å delta

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men jo flere som deltar, jo bedre blir undersøkelsen. Alle som svarer er med på trekningen av gavekort, ti tilfeldige vinner får gavekort på kr. 2 500.

Se spørreskjemaet

På nettsidene til FHI kan du se hvordan spørreskjemaet ser og hvilke spørsmål vi stiller.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om undersøkelsen du ikke finner svar på her på nettet, kan du ringe inn på hverdager mellom kl.10 og 18 fra mandag 8. til fredag 26.mai. Telefonnummeret er 61 28 73 14. Du kan også kontakte oss på e-post: folkehelse@innlandetfylke.no

Mer informasjon om undersøkelsen

Du kan lese mer om Folkehelseundersøkelsen 2023 på Innlandet fylkeskommune sin nettside