Innskriving av 1.klasse til grunnskulen

Barn fødd i 2015 skal starte i 1.klasse hausten 2021. Alle vi er kjende med gjennom barnehagane får brev om tidspunkt for innskriving. Andre må tak kontakt med skulane.

Det blir innskriving ved Lidar skule og Rogne skule 2. og 3. februar.

Søknadsfrist for SFO er 15.februar

Informasjon om SFO 

Kontaktinfo

Kjersti Hedalen-Heggset
Rektor Rogne skule
E-post
Telefon 61 35 24 81
Mobil 917 23 553
Sissel Dahle Lie
Rektor Lidar skule
E-post
Telefon 61 35 26 02
Mobil 996 90 813