Kunngjering - reguleringsendring Reistebakkin fjelltak

Kommunestyret har i møte 13.06.2024 vedteke reguleringsendring med namn Reistebakkin fjelltak, planid 201505e01. 

Planområdet er som vist på kartutsnittet

Planområdet  - Klikk for stort bilete

Kunngjering

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova sin § 12-14. 

Vedteke plankart finn du her (PDF, 2 MB)

Føresegn finn du her (PDF, 158 kB)

Skildring av planen finn du her

Planen kan du lese i arealplaner.no her

 

Klagerett

Planen kan påklagast til Øystre Slidre kommune innan 15.07.2024.

Klage skal vere skriftleg og kan sendast i e-post til: post@oystre-slidre.kommune.no eller i ordinær post til: Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes.

Kontaktinfo

Kontakt Øystre Slidre kommune
E-post
Telefon 61 35 25 00