Lyst på livet er i gang og responsen er veldig bra!

Formålet med Lyst på livet er at deltakerne kan hjelpe hverandre til å få et best mulig liv - hele livet. Første samling for alle pensjonister var 31.10 på ungdomens kulturhus Gapahuken med tema naturlig aldring.

Pensjonert lege Bodvar Sonstad stilte velvillig opp og fortalte til en engasjert forsamling på 32 pensjonister om temaet. Det var god stemning rundt bordene hvor deltakerne skulle fortsette å prate om temaet over en kopp kaffe og litt å bite i. I disse samtalene brukte de verktøyet "Livshjulet" som først ble gjennomgått i plenum. Pensjonistene gav hverandre råd og tips på hva som er bra og hva man kan gjøre for å ivareta egen helse. Alle fikk også prøvd ut to øvelser for å kjenne på egen tilstedeværelse og akseptere seg slik man er, og oppfordringen var å bruke de på hjemmebane.

Starten på Lyst på livet ble en suksess og fortsetter derfor som et kurs for pensjonistene med bindende påmelding. Neste tema er brannsikkerhet og trygghet den 28.11. Til å innlede dette temaet kommer brannvesenet i Valdres.

De andre hovedtemaene er

  • sosialt nettverk
  • mat og drikke
  • fysisk aktivitet

Ved å tenke gjennom eget liv og se det i lys av kunnskapen som gis av innlederne, kan man inspirere og støtte hverandre til å tette gapet mellom hva man vet og det man gjør.

På livskafeene er det duket for å gjøre viktige endringer i eget liv som styrker helsa og livsgleden.

Har du lyst til å delta? Ta kontakt med systemkontoret innen 28.11.
Klikk for stort bilete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kontaktinfo

Systemkontoret
Tildeling av tenester og sentralbord
Telefon 61 34 28 70