Opphald på hytte og overhalding av karantene

Kommunen vil gjere merksam på at dei som tek opphald i fritidsbolig i Øystre Slidre kommune i høve til  § 5 i "Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19" er i karantene.

Kommunen vil minne om gjeldande reglar for heimekarantene, slik dei går fram på nettsidene til FHI.

Sjå elles følgjande artikkel om forskrifta.