Oppstart kurs Trygghetssirkelen (COS-P) 19.oktober

Trygghetssirkelen er et foreldrekurs som går over 8 ganger og varer ca 1,5 time per gang. Kurset er gratis.

Om kurset

Tryggehetssirkelen er et foreldreveiledningsprogram som gir foreldre et verktøy til bedre å forstå hvilke behov barnet har, hvilke signaler de gir og hva som kan gjøres for å møte disse behovene.

Kurset foregår i grupper og baserer seg på et ferdig DVD-materiell. Deltakerne bestemmer selv hvor mye en vil dele av egne erfaringer. 

Kurset går over 8 torsdagar i tidspunktet 14.30 - 16.00

  • 19. oktober (oppstart)
  • 26. oktober
  • 02. november
  • 09.november
  • 16.november
  • 23.november
  • 30.november
  • 07.desember (avslutning)

Les mer om kurset her (PDF, 186 kB)

Påmelding

Påmelding til Helsestasjonen via SMS/tlf/e-post innen 14.oktober.

Kontaktinfo

Mimmi Rudi
Leiande helsesjukepleiar
E-post
Telefon 61 35 24 90
Mobil 91 32 40 79