Oppstart vaksinering mot covid-19 i Øystre Slidre kommune

Øystre Slidre kommune er svært glad for at vi kan starte vaksinering mot covid-19 på bebuarar på Øystre Slidre sjukeheim i dag 06.01.21. Kommunen har fått 15 doser i fyrste forsending.

20% av desse skal i tråd med nasjonale anbefalinger gå til  nykelpersonar i helsetenesta. Vi har vurdert legetenesta som den mest sårbare gruppen av helsepersonellet, slik at desse blir prioritert når det gjelder fordeling av 20 prosent-andelen av vaksinene.