Søk kulturtilskot før 1.april

Einskildpersonar, lag og organisasjonar kan søkje kulturtilskot, tilskotet skal koma fellesskapet til gode.

Retningsliner og søkandsskjema

Retningsliner og søknadsskjema for kulturtilskot finn du her

Kontaktperson

Har du spørsmål om ordninga med kulturtilskot kan du kontakte kulturkonsulent Nina E. Grønbrekk.

Søknadsfrist

1.april 2024.

Kontaktinfo

Nina E. Grønbrekk
Kulturkonsulent
E-post
Telefon 99 73 41 96