Språkkafè

Frivilligsentralen og flyktningetenesta ynskjer å gi innbyggarane i Øystre Slidre kommune eit tilbod om språkkafè. Språkkafèen blir på Moatunet tysdagar frå kl.18 - 20.

Det blir språkkafè annakvar gong for kvinner og menn, dette for å sikre at mor også kjem seg ut. Den fyrste kvelden blir for kvinnene.

Datoar for språkkafè hausten 2018:

  • 28. august kvinner
  • 25. september menn
  • 02. oktober kvinner
  • 20.november menn
  • 18.desember kvinner/juleavslutning

Kontaktinfo

Tina Rosèn
Integreringskonsulent
E-post
Telefon 61 35 25 39
Mobil 905 01 397