Språkkafè

Frivilligsentralen og flyktningetenesta ynskjer å gi innbyggarane i Øystre Slidre kommune eit tilbod om språkkafè. Språkkafèen blir på Moatunet tysdagar frå kl.18 - 20. Vi startar med ein kveld i månaden så kan vi auke til fleire kveldar om dette blir populært.

Det blir språkkafè annakvar gong for kvinner og menn, dette for å sikre at mor også kjem seg ut. Den fyrste kvelden blir for kvinnene.

Datoar for språkkafè vinteren 2018:

  • 9. januar for kvinner
  • 27. februar for menn
  • 20.mars for kvinner
  • 17.april for menn

Datoar utover våren og sumaren kjem da dei er bestemt.

Kontaktinfo

Christina Dalen
Integreringskonsulent
Telefon 61 35 25 39
Mobil 960 49 470