Tappestasjonar for drikkevatn i Øystre Slidre kommune

Som ein konsekvens av den lange turkeperioda vi er inne i, og at mange difor kan kome til å oppleve tome brynar, er det er i tillegg til eksterande stasjonar for uttak av vatn, etablert ekstra tappestasjonar. Vatnet er frå godkjente vassverk og kan nyttast også til drikkevatn. Du kan hente vatn på desse punkta:

Rogne

Hydrant ved Coop i Rogne (kun kannefylling)

Hydrant ved Rogne Skule (kun kannefylling)

Heggenes

Brannstasjonen på Heggenes (tank og kannefylling)

Renseanlegget for Vindin vassverk (tank og kannefylling)

Hydrant ved Dalsvegen (kun kannefylling)

Brannstasjonen på Beitostølen (tank og kannefylling)

Øystre Slidre kommune følger situasjonen nøye, og vil om naudsynt sette i verk ytterlegare tiltak for sikre vassforskyning for innbyggarane våre.