Totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning

valdresbrannogredninglogo - Klikk for stort bilete Det er svært stor skogbrannfare Østafjells igjen, og det er derfor gjeninnført totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning. 

Forbudet gjelder følgende typer brenning:

  • Alle former for åpen ild og bål i eller i nærheten av skogmark
  • Alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private

Forbudet gjelder følgende områder:

  • Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommuner.

Forbudet gjelder med umiddelbar virkning.

Det vil komme ny melding på www.valdresbrannvesen.no og kommunenes hjemmesider når situasjonen er bedret og totalforbudet kan oppheves.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift om brannforebygging §3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven § 14 og § 37.

Hva kan du gjøre ?

  • Kan du fyre opp bål? Nei.
  • Kan du brenne gress eller kvist? Nei. Kan du grille i skogen? Nei.
  • Kan du grille hjemme eller på hytta? Tja, Vurder omgivelsene og hvordan du har tenkt å grille nøye - ha slokkemidler tilgjengelig hvis du gjør det. Husk at torvtakene også er tørre nå, og at en liten gnist kan antenne vegetasjon veldig fort!

Forbudsplakat kan lastes ned her - norsk versjon. (PDF, 104 kB)

Engelsk versjon. (PDF, 66 kB)

 

Valdres brann- og redningstjeneste IKS, 04.07.18

Laila Lien Østgård
Brannsjef