Vil du heidra ein Øystreslidring?

Øystre Slidre kommune vil gjerne heidre nokon som utmerkar seg særskilt. Det kan vere person(ar) eller lag, som nyttar tid og evner til å skape det positive mangfaldet, som utgjer kultur- og næringslivet i kommunen.

Dersom det er kandidatar som utpeikar seg, kan det kvar år delast ut frivilligpris, kulturpris, næringspris og ungdomspris. 

Send ditt forslag på kantidatar i e-post til post@oystre-slidre.kommune.no, frist 25.juni 2021.