Vintervedlikehald av kommunale vegar - offentleg anbod

Det er lyst ut anbodskonkurranse for vintervedlikehald og enkelt sommarvedlikehald av kommunale vegar i Øystre Slidre kommune.

Dokumenta i anbodet

Anbodskonkurransen er elektronisk tilgjengeleg via lenke til nettsida eu-supply.com

Printet eksemplar er tilgjengeleg i resepsjonen på Tingvang.

Frist

Fristen for å levere inn anbod er måndag 16.10.23 kl.10.00.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål til anbodet/roder kan rettast til Jostein Wårum i e-post eller per telefon. Frist for spørsmål er 12.10.23 kl.12.00

Kontaktinfo

Jostein Wårum
Rådgjevar VA
E-post
Telefon 61 35 25 00
Mobil 99 29 34 48