Skip Navigation LinksØystre Slidre > Off. ettersyn
Publisert 14.06.2017
Ristebakkin.png

Planframlegg er no lagt ut til offentleg ettersyn. Føremålet med planen er uttak av fjell for produksjon av knuste fjellmassar. Planområdet går fram av plankartet. Merknadsfristen er 17.08.2017.

 

 

Publisert 07.06.2017
Bst sentrum perspektiv

Planen er no lagt ut til offentleg ettersyn og oppstart av utbyggingsavtale er kunngjort. Føremålet med planen er betre fotgjengarmiljø og trafikkavvikling og utbygging av forretningareal, leiligheiter og parkering. Planområdet omfattar det indre sentrum.

Merknadsfristen er 10.08.2017

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune