Skip Navigation LinksØystre Slidre > Off. ettersyn
Publisert 17.03.2017
170317 Heggenes sentrum

Med dette varslar vi oppstart av reguleringsplan for Heggenes sentrum sør. Planprogram for planarbeidet er også med dette lagt ut til offentleg ettersyn.

Føremålet med planen er først og fremst å leggje til rette for nytt omsorgssenter på Sørre Moen.

Skriftlege innspel til planarbeidet og planprogrammet kan rettast til Øystre Slidre kommune, planavdelinga, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes eller på e-post til post@oystre-slidre.kommune.no innan 28. april 2017.

Publisert 17.03.2017
170317 Bst sentrum del I

Reguleringsplan for Beitostølen sentrum vart varsla igangsett i oktober 2016. I ettertid er det utarbeidd mange alternativ for ny tilkomstveg og kryssløysing frå fylkesveg 51 til alpinparkeringa. Nokre av alternativa går ut over det området som vi varsla oppstart for den 20.10.2016.

Difor varslar vi med dette oppstart av planarbeidet på nytt med revidert planområdeavgrensing.

Skriftlege innspel til planarbeidet kan rettast til Øystre Slidre kommune, planavdelinga, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes eller på e-post til post@oystre-slidre.kommune.no innan 28.04.2017.

Publisert 06.03.2017

Øystre Slidre kommune varslar med dette i medhald av pbl § 17-4 offentleg ettersyn av utbyggingsavtale for næringsareal innafor reguleringsplan for Markahøvda. 

Publisert 01.03.2017
Markahovda

Reguleringsplan for "Sørre Garli og del av Garlislette" er med dette lagt ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-10. Det er plankartet og føresegnene (PDF, 120 kB) som er dei foreslåtte juridisk bindande dokumenta.I delegasjonssak 004-17 (PDF, 671 kB)framgår alternative forslag om høgde og samanslåing av tomter.

Med dette varslar vi også oppstart av forhandling om utbyggingsavtale for området, jf. plan- og bygningslova § 17-4.

Merknader til reguleringsplanen eller utbyggingsavtalen kan sendast til post@oystre-slidre.kommune.no eller til Øystre Slidre kommune, Plan, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes innan 18.04.2017.

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune