Skip Navigation LinksØystre Slidre kommune > Off. ettersyn
Publisert 03.08.2017
070803 Kolleberg

Det er no varsla oppstart av reguleringsplan for Kølleberg bustadområde i Skammestein. Oppstartvarselet med vedlegg finn du her. Digitalt kart finn du her eller ved hjelp av denne rettleiinga.

Merknadsfristen er 21.09.2017.

Publisert 18.07.2017
Robølehovda

Planframlegg er no lagt ut til offentleg ettersyn.

Føremål: byggjeområde for fritidsbustader- frittliggande og i blokk, tilkomstveg, grøntstruktur, landbruk, naturområde i sjø og vassdrag. Planområdet går fram av plankartet.

Merknadsfristen er 04.09.2017

 

Publisert 29.06.2017
170629 Omsorgssenteret

Planen heiter reguleringsplan for "Heggenes sentrum sør" og er no lagt ut til offentleg ettersyn.

Merknadsfristen er 25.08.2017

 

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune