Betalingssatsar Øystre Slidre kommune

Denne sida er under oppdatering, og kan dels vise satsar for 2021 og dels for 2022. For fullstendig betalingshefte for 2022, klikk her. (PDF, 509 kB)

Betalingssatsar skjenkeløyve, salsløyve, kunnskaps- og etablerarprøve

Prisliste skule og barnehage

Prisliste helse og omsorg

Prisliste tekniske tenester