Betalingssatsar Øystre Slidre kommune

NB: Sida er under oppdatering, satsene er per no dels for 2020 og dels for 2021

 

Betalingssatsar skjenkeløyve, salsløyve, kunnskaps- og etablerarprøve

Betalingssatsar skjenkeløyve, salsløyve, kunnskaps- og etablerarprøve

Prisliste skule og barnehage

Prisliste skule og barnehage

Prisliste helse og omsorg

Prisliste helse og omsorg

Prisliste tekniske tenester

Prisliste tekniske tenester