Betalingssatsar Øystre Slidre kommune

 

Betalingssatsar skjenkeløyve, salsløyve, kunnskaps- og etablerarprøve

Prisliste skule og barnehage

Prisliste helse og omsorg

Prisliste tekniske tenester