Beitebruksplan for utmark i Øystre Slidre - høyring

Beitebruksplan for utmark i Øystre Slidre, med handlingsplan, er på høyring. 

Høyringsfrist er 26.juli 2021. 

Dokument i saka

Beitebruksplan for utmark i Øystre Slidre 2021-2025 (PDF, 4 MB)

Handlingsplan til beitebruksplan i Øystre Slidre 2021-2025 (PDF, 199 kB)

Saksbehandling beitebruksplan (PDF, 298 kB)

Høyringsfrist 

Høringsfrist er 26.juli. Innspel kan sendast i e-post til post@oystre-slidre.kommune.no eller i post til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes.