Endringar i forskrift om nedsett konsesjonsgrense

Kommunestyret vedtok 23/5 i sak KS-sak 34/19 å sende utkast til endring i kommunal forskrift om nedsett konsesjonsgrense på høyring.  Utkast er utarbeida med heimel i konsesjonslovas § 7.

Utkast til forskrift er lagt ut til offentleg ettersyn, og kan lesast her. (PDF, 52 kB)

Merknader kan sendast til Øystre Slidre kommune v  Plan, næring og byggesak, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes, eller til: post@oystre-slidre.kommune.no innan høyringsfrist 1. september.

Ved eventuelle spørsmål kan ein kontakte kommunen  på tlf. 61 35 25 27.